Vinamilk
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn rất lớn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn rất lớn

(SHTT) - Chủ tịch Nguyễn Đức Chung 25/3 cho biết, nếu tính theo tỷ lệ trung bình trên thế giới, cứ một người lây nhiễm cho 2,4 người thì riêng trên địa bàn thành phố còn khoảng 20 người dương tính SARS-CoV-2 chưa được phát hiện. Đây là nguy cơ lớn nếu chúng ta không thể kịp thời kiểm soát tình hình.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE