SO HUU TRI TUE
Thương hiệu trong chiến lược phát triển doanh nghiệp

Thương hiệu trong chiến lược phát triển doanh nghiệp

(SHTT) - Ngày 26/2/2019, Hội Sở Hữu trí tuệ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế tổ chức Hội thảo “Thương hiệu trong chiến lược phát triển doanh nghiệp” tại TP.HCM.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài