SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 05/12/2023

SO HUU TRI TUE

Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Mặc dù đã yêu cầu được triệt sản để tránh mang thai ngoài ý muốn khi mổ đẻ lần thứ 3 nhưng chị S lại tiếp tục có bầu lần thứ 4 và buộc phải bỏ thai. Vì vậy, bệnh nhân này đã phản ánh lên bệnh viện Bạch Mai và cần được giải thích rõ.