Trấn Thành vấp phải tranh cãi khi tặng tiền cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh.