Vinamilk

Trang công bố thông tin của UBCKNN “dính” lỗi không truy cập được công bố của công ty đại chúng

(SHTT) - Kể từ cuối tuần trước đến nay, phần công bố thông tin đại chúng trên trang công bố thông tin của UBCKNN gặp phải sự cố liên quan đến lỗi máy chủ nội bộ khiến việc truy cập và tìm hiểu thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn gặp phải nhiều khó khăn.

 Theo đó, khi truy cập vào trang chủ của UBCKNN (Http://www.ssc.gov.vn), các tin tức liên quan đến thị trường chứng khoán trong nước đều hoạt động bình thường, duy chỉ có phần thông tin liên quan đến công ty đại chúng là không thể hiển thị.

ssc1

 Phần công bố thông tin công ty đại chúng trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN

Đây là hậu quả từ sự cố lỗi máy chủ nội bộ của cơ quan UBCKNN, do vậy, cá nhân không thể truy cập và thực hiện được các yêu cầu tra cứu thông tin các công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán. 

ssc

 Lỗi máy chủ nội bộ trên trang thông bố thông tin công ty đại chúng UBCKNN

Được biết, việc công bố thông tin của các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ qua Cổng thông tin điện tử UBCKNN là thực hiện theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày -06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin dựa trên nguồn tin do chính công ty cung cấp. CÔng ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố trên thị trường.

Trong khi đó, UBCKNN là đơn vị thay mặt Bộ Tài chính quản lý vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp đó, đồng thời có chức năng quản lý sự tuân thủ nghiêm ngặt về chế độ công khai minh bạch thông tin với các thành viên tham gia thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, việc kéo dài tình trạng “lỗi máy chủ” của UBCKNN không chỉ vi phạm về chức năng nhiệm vụ của cơ quan này mà còn gây ảnh hưởng tới lợi ích của các nhà đầu tư khi đã phải trả phí giao dịch không nhỏ cho dịch vụ quản lý thị trường chứng khoán.

Hương Nguyên


Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE