trạm khí tượng - các bài viết về trạm khí tượng, tin tức trạm khí tượng

  • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cảnh báo sét

    Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cảnh báo sét

    Khoa học - Công nghệ

    (SHTT) – Hệ thống cảnh báo sét được phát triển bởi các nghiên cứu sinh Trường Công nghệ EPFL hoạt động dựa trên dữ liệu khí tượng đơn giản, kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra những dự đoán về thời gian và địa điểm xảy ra sét với độ chính xác lên đến gần 80%.