Sea Bank

TP.HCM: Doanh nghiệp nào đang là ‘quán quân’ nợ thuế kỳ 2 năm 2020?

(SHTT) - Mới đây, Cục Thuế TP.HCM đã công bố danh sách doanh nghiệp nợ thuế kỳ 2/2020. Theo danh sách tính đến ngày 30/9/2020, có 586 công ty nợ thuế với tổng số tiền lên gần 4.657 tỉ đồng.

Theo danh sách, ngôi vị ‘quán quân’ nợ thuế kỳ 2/2020 đang thuộc về Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil với tổng dư nợ là hơn 373 tỷ đồng, 3 doanh nghiệp tiếp theo là Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM, CTCP Cảng Phú Định và CTCP Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất Nhựt Thành với tổng dư nợ lần lượt là 234 tỷ, 222 tỷ và 220 tỷ đồng.

Nguồn: Cục thuế TP HCM  

Kế đến là 8 doanh nghiệp nợ trên 100 tỉ đồng gồm CTCP Xây dựng và Kinh doanh nhà Tân An Huy còn nợ 180,2 tỉ đồng; CTCP Thương mại - Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Bách Khoa Việt với số nợ là 168,2 tỉ đồng; CTCP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ nợ 136 tỉ đồng; Chi nhánh Công ty Đá xây dựng Bình Dương tại TP.HCM nợ 130,5 tỉ đồng; CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo còn nợ 120,8 tỉ đồng; CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ nợ gần 116 tỉ đồng; Công ty TNHH Thương mại Lô Hội có nợ 112,7 tỉ đồng và CTCP Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng nợ 111,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, có 10 doanh nghiệp nợ thuế từ 50 tỉ đồng đến dưới 100 tỉ đồng; 51 công ty nợ thuế từ 10 tỉ đến dưới 50 tỉ đồng và đa phần còn lại nợ từ 1 tỉ đến dưới 10 tỉ đồng...

Như vậy theo danh sách, số doanh nghiệp nợ từ 50 tỉ đồng đến dưới 100 tỉ đồng có 10 DN, từ 10 tỉ đồng đến dưới 50 tỉ đồng có 51 DN và còn lại đa phần DN nợ từ 1 tỉ đồng đến dưới 10 tỉ đồng…

Theo đó tổng mức nợ thuế nội địa trên toàn địa bàn TP. HCM tính đến ngày 31-10 là gần 29.200 tỉ đồng. Trong đó, số nợ có khả năng thu hơn 13.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 45%, tăng thêm gần 20% so với thời điểm đầu năm.

Theo Cục Thuế TP.HCM, nợ thuế lớn trên địa bàn chủ yếu liên quan đến các khoản thu từ đất và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) gồm: Tiền thuê mặt đất, mặt nước 2.961 tỉ đồng, tiền sử dụng đất (SDĐ) 1.022 tỉ đồng, DN bất động sản nợ thuế TNDN 327 tỉ đồng.

So với danh sách nợ thuế kỳ 1/2020 được công bố vào đầu tháng 3, số doanh nghiệp có nợ thuế tăng thêm 51 đơn vị và số thuế còn nợ tăng thêm 1.471 tỉ đồng. Khi đó, doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất là Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM chỉ mới nợ hơn 225 tỉ đồng, thấp hơn mức nợ 234 tỉ đồng hiện nay...

PV