SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/09/2023

SO HUU TRI TUE

Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
Theo số liệu của Bộ Tài chính, Ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi thực hiện 7 tháng đầu năm 2017 đạt 62,29 nghìn tỷ đồng, bằng 63% dự toán năm, tăng 15,1 so với cùng kỳ năm trước.