Vinamilk

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam vừa bị xử phạt vì lý do gì?

(SHTT) - Mới đây, Cục Thuế Tp Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và truy thu đối với Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC, mã chứng khoán VGV) số tiền gần 2 tỷ đồng.

Theo đó, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP bị phạt không lập hóa đơn khí bán hàng hóa dịch vụ số tiền 15 triệu đồng; phạt hành vi khai sai dẫn đến tăng số tiền thuế được hoàn, thiếu số thuế phải nộp nhưng người nộp thuế đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ số tiền gần 297 triệu đồng.

qd

 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP còn phải khắc phục hậu quả, bao gồm: Nộp đủ số tiền thuế GTGT năm 2018 còn thiếu 662,9 triệu đồng;  Nộp đủ số tiền thuế TNDN thiếu 821,8 triệu đồng, trong đó số tiền thuế của năm 2016 là 12,9 triệu đồng, năm 2017 là 500,4 triệu đồng và năm 2018 thiếu số tiền 308,5 triệu đồng;

Ngoài ra, công ty còn phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế 150,8 triệu đồng, trong đó tiền chậm nộp thuế TNDN 101,5 triệu đồng và tiền chậm nộp thuế GTGT 49,3 triệu đồng. Số tiền chậm nộp được tính đến hết ngày 25/09/2019, Công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp từ ngày 26/09/2019 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu qua thanh tra vào ngân sách nhà nước.

Như vậy, tổng cộng các khoản VNCC phải nộp bổ sung thuế TNDN và thuế GTGT, tiền chậm nộp, tiền phạt là gần 2 tỷ đồng.

Được biết, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng, tiền thân là Cục Thiết kế Dân dụng – Nha Kiến trúc. Công ty được cổ phần hóa năm 2016 theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 14/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện, Bộ Xây dựng vẫn đang nắm 87,32% vốn tại công ty.

Theo báo cáo xoát xét năm 2019, doanh thu thực hiện trong 6 tháng của VNCC giảm mạnh 34% so với cùng kỳ, đạt 343,6 tỷ đồng, tuy nhiện lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ từ mức 26,2 tỷ đồng lên mức 27 tỷ đồng và vượt 22% mục tiêu lợi nhuận mà trước đó đã đề ra.

Trên thị trường sau 2 phiên tăng trần liên tiếp cổ phiếu VGV lập đỉnh ngày 2/10 vừa qua với mức giá 12.900 đồng/cổ phiếu.

Minh Châu