SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 07/06/2023

SO HUU TRI TUE

Pháp luật 5 năm trước
(SHTT) - Thẩm phán Maren Nelson của Tòa phúc thẩm Los Angeles khẳng định bản án sơ thẩm yêu cầu hãng Johnson & Johnson bồi thường 417 triệu USD cho bà Eva Echeverria, có nhiều bất hợp lý.