Tổ chức quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong 2 ngày - các bài viết về Tổ chức quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong 2 ngày, tin tức Tổ chức quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong 2 ngày

  • Tổ chức quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong 2 ngày

    Tổ chức quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong 2 ngày

    Tin tức

    (SHTT) - Tang lễ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ được tổ chức theo nghi thức Quốc tang, Linh cữu được quàn tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM. Trong hai ngày Quốc tang (ngày 20 và ngày 21/3/2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.