tổ chức đào tạo tiếng Anh - các bài viết về tổ chức đào tạo tiếng Anh, tin tức tổ chức đào tạo tiếng Anh

  • Pasal - Tổ chức đào tạo tiếng Anh uy tín hàng đầu Việt Nam

    Pasal - Tổ chức đào tạo tiếng Anh uy tín hàng đầu Việt Nam

    Thương hiệu

    (SHTT) - Công ty cổ phần đầu tư giáo dục và phát triển nguồn lực quốc tế Pasal là doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh uy tín tại Việt Nam. Tổ chức này giúp thay đổi tư duy của thế hệ trẻ Việt Nam trên con đường sự nghiệp đầy năng động và thách thức.