Vinamilk
Hà Nội có gara đỗ ôtô tự động đầu tiên

Hà Nội có gara đỗ ôtô tự động đầu tiên

Ngày 16/7, Tổng công ty Vận tải Hà Nội sẽ đưa gara đỗ ôtô tự động cao 5 tầng trị giá 13 tỷ đồng vào khai thác. Với mức phí trông giữ hiện nay, phải mất 47 năm, đơn vị mới thu hồi được vốn. 

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE