Vinamilk
Gần 600 ngày trong tay cướp biển Somalia

Gần 600 ngày trong tay cướp biển Somalia

Chiều 24-7, sau gần 600 ngày bị cướp biển Somalia bắt giữ (ngày 24-12-2010), 12 thuyền viên VN đã trở về trong niềm vui sướng tột cùng của người thân.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE