SO HUU TRI TUE
Xã Thanh Phong, Như Xuân, Thanh Hóa: Quyết tâm vượt mọi khó khăn để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng NTM

Xã Thanh Phong, Như Xuân, Thanh Hóa: Quyết tâm vượt mọi khó khăn để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng NTM

(SHTT) - Thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, Đảng ủy, UB, nhân dân xã Thanh Phong, Như Xuân, Thanh Hóa lấy sự đoàn kết toàn dân làm sức mạnh là hướng đi cơ bản, là quyết sách hàng đầu để xã phát triển, tự tin xây dựng NTM.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE