Vinamilk
Thêm phát hiện mới về nguồn gốc của SARS-CoV-2

Thêm phát hiện mới về nguồn gốc của SARS-CoV-2

(SHTT) - Theo nghiên cứu của các nhà khoa học đến từ Đại học Harvard, một chủng virus gây bệnh COVID-19 cho hơn 300 người ở Bắc Kinh được phát hiện từ đầu tháng 6 vừa qua có thể mang nguồn gốc từ Nam Á hoặc Đông Nam Á.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE