SO HUU TRI TUE
Ngang nhiên quảng cáo TPBVSK Trà Đông Trùng Hạ Thảo sai quy định

Ngang nhiên quảng cáo TPBVSK Trà Đông Trùng Hạ Thảo sai quy định

(SHTT) - Trà Đông Trùng Hạ Thảo, Điều Đường Đan, Cao Đông Trùng Hạ Thảo Tinh Chất Nghệ… được quảng cáo trên website skt01.vn với công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE