Tin bão số 6: Bắc Bộ mưa tới 300mm - các bài viết về Tin bão số 6: Bắc Bộ mưa tới 300mm, tin tức Tin bão số 6: Bắc Bộ mưa tới 300mm

  • Tin bão số 6: Bắc Bộ mưa tới 300mm

    Tin bão số 6: Bắc Bộ mưa tới 300mm

    Tin tức

    (SHTT) - Tin bão mới nhất, bão số 6 đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc. Dự báo đến chiều tối ngày 23/8, bão sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Bắc Bộ gây mưa lớn.