Vinamilk

Thường Tín, Hà Nội: Công bố bảo hộ cho 3 nhãn hiệu tập thể

(SHTT) - UBND huyện Thường Tín, Hà Nội đã tổ chức lễ công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm: “Dưa chuột Ba Lăng”, “Khoai tây Thường Tín”, “Chăn ga, gối, đệm Trát Cầu”. Đây là cơ hội đưa những sản phẩm này nâng cao giá trị kinh tế.

Buổi lễ công bố có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở khoa học công nghệ Hà Nội; Đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Hiệp hội chăn ga gối đệm Trát Cầu, Hội nông dân huyện Thượng Tín.

Với lợi thế về đất đai, điều kiện tự nhiên, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, huyện Thường Tín vốn nổi tiếng là đất trăm nghề. Toàn Huyện hiện có 126 làng có nghề trong đó có 47 làng nghề truyền thống đã được UBND Thành phố công nhận.

Hiện nay, sau một năm triển khai thực hiện, huyện Thường Tín đã xác lập được quyền bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho 3 sản phẩm.

Tại Quyết định số 7983/QĐ-UBND cho phép Hội Nông dân huyện Thường Tín được sử dụng địa danh “Ba Lăng”, kèm theo bản đồ khu vực địa lý tương ứng đã được UBND huyện Thường Tín xác nhận để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Ba Lăng” cho sản phẩm dưa chuột ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Tại Quyết định số 7984/QĐ-UBND cho phép Hiệp hội làng nghề chăn, ga, gối, đệm Trát Cầu, xã Tiền Phong sử dụng địa danh “Trát Cầu” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Trát Cầu” cho sản phẩm chăn, ga, gối, đệm ở xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

thuong tin

 Thường Tín, Hà Nội: Công bố bảo hộ cho 3 nhãn hiệu tập thể

Tại Quyết định số 7985/QĐ-UBND cho phép Hội Nông dân huyện Thường Tín được sử dụng địa danh “Thường Tín”, kèm theo bản đồ khu vực địa lý tương ứng đã được UBND huyện Thường Tín xác nhận để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Thường Tín” cho sản phẩm khoai tây ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

UBND huyện đã hỗ trợ các chủ sở hữu xây dựng hệ thống văn bản phục vụ cho việc quản lý nhãn hiệu tập thể, Thiết kế mẫu nhãn hiệu (logo) đã được Cục sở hữu trí tuệ bảo hộ, Xây dựng bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu tập thể, xây dựng hệ thống các phương tiện quảng bá và giới thiệu nhãn hiệu tập thể. Đến nay huyện Thường Tín đã xây dựng được 5 nhãn hiệu tập thể gồm “Dưa chuột Ba Lăng”, “Khoai tây Thường Tín”, “Chăn gối, gối, đệm Trát Cầu”, “Sơn mài Hạ Thái”, “Thêu Thường Tín”.

Trường hợp các địa danh trên bị sử dụng sai mục đích, không vì lợi ích chung của Hội Nông dân huyện Thường Tín và Hiệp hội làng nghề chăn, ga, gối, đệm Trát Cầu xã Tiền Phong, UBND thành phố Hà Nội có quyền thu hồi quyền sử dụng địa danh đã cho phép tại Quyết định này.

Việc được cấp văn bằng nhãn hiệu tập thể có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá các sản vật của huyện Thường Tín, là cơ sở, tiền đề để người dân, doanh nghiệp của huyện Thường Tín thúc đẩy phát triển sản xuất và thương mại, tránh được sự lạm dụng trên thị trường.

Đồng thời đây là cơ hội tập hợp được người dân, các hộ sản xuất-kinh doanh thành một khối thống nhất có chung quyền lợi nhằm phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xác lập giá trị gia tăng cũng như mở rộng thị trường, qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của huyện Thường Tín nói riêng và của thành phố Hà Nội nói chung.

Minh Vân(t/h)