Vinamilk
Bkav đặt mục tiêu trở thành công ty an ninh mạng hàng đầu

Bkav đặt mục tiêu trở thành công ty an ninh mạng hàng đầu

Ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc Bkav, cho biết họ đang triển khai dự án 334 tỷ đồng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với mục tiêu 10 năm tới sẽ trở thành công ty an ninh mạng hàng đầu khu vực và trên thế giới.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE