Vinamilk
Không phát hiện “độc tố” trong mẫu giá đỗ ủ hóa chất

Không phát hiện “độc tố” trong mẫu giá đỗ ủ hóa chất

Kết quả xét nghiệm 7 mẫu giá đỗ từ các cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn thành phố được Chi cục Bảo vệ Thực vật tiến hành cho thấy, hóa chất sử dụng để ủ giá không gây hại cho sức khỏe con người.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE