Vinamilk
Mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ thất thế

Mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ thất thế

Ngành chăn nuôi nước ta có sản lượng thịt heo đứng thứ nhất khu vực Đông Nam Á (chiếm 42,2%), thứ 2 châu Á (chiếm 5%), thứ 6 thế giới (chiếm 2,8%). Sản lượng thịt vịt đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á (chiếm 22,4%). Sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp đứng đầu trong các nước ASEAN và thứ 12 thế giới…

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE