Vinamilk
Hiệu quả tận dụng nhiệt dư để phát điện

Hiệu quả tận dụng nhiệt dư để phát điện

(SHTT) - Tháng 10/2018, Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành chính thức đưa vào vận hành trạm phát điện tận dụng nhiệt thừa khí thải. Dự án phát điện tận dụng nhiệt dư có giá trị đầu tư hơn 450 tỷ đồng, với quy mô công suất 24,8 MW được xây dựng lắp đặt tại dây chuyền 2.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE