Vinamilk
Tập đoàn BRG sẽ thâu tóm được CTCP Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam?

Tập đoàn BRG sẽ thâu tóm được CTCP Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam?

(SHTT) - Thông qua thiết lập hệ thống chân rết là các công ty con, nhiều người đồn đoán rằng Tập đoàn BRG chắc chắn thâu tóm thành công Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (OSCVN) trong đợt đấu giá cổ phiếu sắp diễn ra (?)

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE