Vinamilk
Nguồn thu từ bất động sản giảm, Thaco vẫn báo lãi hơn 3.000 tỷ trong 6 tháng đầu năm

Nguồn thu từ bất động sản giảm, Thaco vẫn báo lãi hơn 3.000 tỷ trong 6 tháng đầu năm

(SHTT) - Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu từ BĐS của Thaco chỉ đạt 1.553 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, hoạt động bán xe và cung cấp dịch vụ của Công ty tăng trưởng mạnh nên lợi nhuận sau thuế của Thaco vẫn đạt 3.043 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE