Vinamilk
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh cho vay tiêu dùng

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh cho vay tiêu dùng

(SHTT) - Các tổ chức tín dụng phải chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về cho vay phục vụ đời sống, cho vay tiêu dùng, phát hành thẻ tín dụng, đặc biệt là các quy định về lãi suất, phí liên quan đến hoạt động cho vay...

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE