SO HUU TRI TUE
Đồ gỗ Chuyền Lộc: Tinh hoa nghề Việt - mỹ nghệ gỗ Đông Giao

Đồ gỗ Chuyền Lộc: Tinh hoa nghề Việt - mỹ nghệ gỗ Đông Giao

(SHTT) - Nghề chạm khắc gỗ ở làng nghề Đông Giao ra đời khoảng thế kỷ XVII-XIX, những thợ giỏi được triệu vào Huế để phục vụ trong cung đình. Sản phẩm của làng là các đồ thờ và trang trí nội thất như ngai, ỷ, cửa võng, hương án, tủ, tạng, tràng kỷ, tượng gỗ....

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE