Giấc mơ sữa Việt Nam

Thương hiệu Việt, Hàng Việt với cuộc sống - Số 30 - Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội

(SHTT) - Chương trình truyền hình Thương hiệu Việt, Hàng Việt với cuộc sống - Sctv HD Phụ nữ & gia đình. Chủ đề: Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội. Số phát sóng thứ 30.