Sea Bank

Thuế thu nhập cá nhân sắp được điều chỉnh?

(SHTT) - Bộ Tài chính đề xuất nên giảm số bậc thuế chỉ còn 5 bậc, quy định khoảng cách rộng ở các bậc thấp. Điều chỉnh thu nhập tính thuế ở tầng bậc theo số làm tròn chẵn.

Bộ Tài chính vừa đưa ra báo cáo định hướng chính sách sửa đổi, bổ sung các luật về thuế như Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Thuế Tài nguyên.

Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa biểu thuế lũy tiến từng phần đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công. Mục tiêu là phù hợp với thực tế, đơn giản, dễ tính toán, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Theo quy định hiện hành của Luật Thuế TNCN, biểu thuế lũy tiến gồm 7 bậc với mức thuế suất từ 5% đến 35%.

Bộ Tài chính cho rằng: Thực tế thực hiện nhiều ý kiến phản ánh cho rằng Biểu thuế lũy tiến từng phần hiện hành là không hợp lý dẫn đến nhiều vướng mắc.

thue thu nhap ca nhan

Thuế thu nhập cá nhân sắp được điều chỉnh? .* Đơn vị: Triệu đồng

Cụ thể quá nhiều bậc, giãn cách giữa ở các bậc thấp quá hẹp dễ dẫn đến nhảy bậc thuế khi tổng hợp thu nhập vào cuối năm làm tăng số thuế phải nộp, số lượng phải quyết toán thuế tăng một cách không cần thiết trong khi số thuế phải nộp thêm không nhiều.

Cùng với đó,  thu nhập tính thuế ở từng bậc theo số lẻ dẫn đến khó nhớ, người nộp thuế khó khăn trong việc tự xác định số thuế phải nộp.

Từ đó, Bộ Tài chính đề xuất nên giảm số bậc thuế chỉ còn 5 bậc, quy định khoảng cách rộng ở các bậc thấp. Điều chỉnh thu nhập tính thuế ở tầng bậc theo số làm tròn chẵn.

Cụ thể, với thu nhập từ 10 triệu đồng trở xuống, người dân phải nộp thuế 5%. Còn thu nhập trên 10-30 triệu đồng, thuế suất 10% (hiện nay mức thu nhập này phải đóng thuế 15-20%). Người dân thu nhập trên 30-50 triệu đồng, thuế suất 20% (hiện nay mức đóng khoảng 25%); trên 50-80 triệu đồng, thuế suất 28% (mức thuế hiện hành khoảng 30%); trên 80 triệu đồng, thuế suất 35% (không thay đổi so với mức thuế hiện hành).

Theo Bộ Tài chính việc sửa biểu thuế này thì hầu hết các cá nhân sẽ được giảm số thuể phải nộp so với hiện nay vì khoảng cách giãn cách giữa các bậc thu nhập đã được nới rộng và thuế suất điều chỉnh ơ các bậc thuế kéo về mức thấp thuế suất thấp hơn.

Thuế thu nhập cá nhân nộp về ngân sách hiện đã vượt số thu từ dầu thô và liên tục tăng mạnh qua các năm. Năm 2014, ngân sách thu hơn 47.000 tỷ đồng từ sắc thuế này nhưng đến năm 2016 đã tăng lên 64.000 đồng và theo dự toán 2017 có thể vượt 80.000 tỷ đồng.

Ngọc Anh (t/h)