SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 07/06/2023

SO HUU TRI TUE

Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc tiếp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và giải quyết thủ tục hải quan khi thực thi cam kết Hiệp định EVFTA.