SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 26/09/2023

SO HUU TRI TUE

Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin Truyền thông là hai bộ có số lượng hồ sơ nộp trực tuyến cao nhất trong chính phủ.