Vinamilk

Thủ tục chuyển nhượng quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm

Câu hỏi: Hiện nay tôi có nhu cầu phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm văn học để thực hiện việc phân phối ra thị trường trong nước phục vụ nhu cầu của độc giả. Vậy khi đó tôi cần thực hiện thủ tục gì với tác giả không? Thủ tục được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Thứ nhất: Quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc và bản sao tác phẩm được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ 2005 do lợi ích hợp pháp chủ sở hữu bản quyền sẽ không được đảm bảo nếu chủ sở hữu bản quyền không thể thực hiện quyền sao chép, nhân bản, phân phối tác phẩm trên một vùng lãnh thổ nhất định. Nên việc kiểm soát việc nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao được đặt ra để bảo vệ lợi ích của họ không bị xâm phạm. Và chỉ khi được cho phép hoặc được chuyển giao quyền tác giả đối với tác phẩm thì người được cho phép mới có quyền phân phối tác phẩm đó theo ý mình mà không cần hỏi ý tác giả, chủ sở hữu tác phẩm gốc. Như vậy bạn muốn thực hiện việc phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm phải được sự đồng ý của tác giả.

ban quyen tac gia

 

Thứ hai: Về thủ tục thực hiện chuyển nhượng quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm

Sau khi được sự đồng ý của tác giả tác phẩm, bạn phải lập một hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Nội dung hợp đồng bao gồm:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

b) Căn cứ chuyển nhượng;

c) Giá, phương thức thanh toán;

d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Ngoài ra, bạn sẽ phải thanh toán một khoản thù lao nhất định cho tác giả theo nguyên tắc sau:

- Việc trả nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất phải bảo đảm lợi ích của người sáng tạo, nhà sử dụng và công chúng hưởng thụ, phù hợp với thực tiễn của đất nước. - Mức nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất căn cứ vào thể loại, hình thức, chất lượng, số lượng hoặc tần suất sử dụng tác phẩm. 

- Việc sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan và trả nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất phải có hợp đồng bằng văn bản theo quy định pháp luật. 

Theo Luật Thái An