Vinamilk

Thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Câu hỏi: Hiện nay, có rất nhiều nhãn hiệu đã đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do chủ sở hữu nhãn hiệu không tiếp tục sử dụng nhãn hiệu. Vậy tôi muốn hỏi thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm những gì?

Theo quy định tại điều 95 Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì một trong những căn cứ để đề nghị chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là chứng minh được “Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực”.

thu tuc cham dut quyen gia han giay chung nhan dang ky nhan hieu

 Thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Vậy cần thực hiện những thủ tục nào để có thể đăng ký sử dụng lại nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ nhưng không hoạt động hoặc dừng hoạt động trong thời hạn dài. Chúng tôi tổng hợp một số nội dung liên quan đến thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu như sau:

Cơ quan thực hiện: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Việt Nam – Bộ Công Thương.

Thời gia điều tra: 7-10 ngày làm việc

Thành phần hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bao gồm:

Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

Chứng cứ;

Giấy uỷ quyền

Bản giải trình lý do yêu cầu;

Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Cơ quan tiếp nhận: Cục Sở hữu trí tuệ

Theo luatgiaphat