Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm - các bài viết về Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm, tin tức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm

  • REV-ECIT 2019: Nơi tìm ra định hướng phát triển mạng 5G tại Việt Nam

    REV-ECIT 2019: Nơi tìm ra định hướng phát triển mạng 5G tại Việt Nam

    Tin tức

    (SHTT) - Phát biểu tại REV-ECIT 2019, Chủ tịch REV Trần Đức Lai nhấn mạnh hội nghị là cơ hội để lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và các nhà phát triển trao đổi, thảo luận để tìm ra các giải pháp, kiến nghị, đề xuất chính sách lên Đảng, Nhà nước đối với định hướng phát triển mạng 5G tại nước ta.