Vinamilk

Thư Tổng Biên Tập: Mừng xuân 2020

(SHTT) - Xuân 2020 - một mùa xuân có con số cặp tròn trịa, ấn tượng đến với dân tộc Việt. Khắp nơi người dân nô nức vui tươi chào mừng mùa xuân mới!

Mùa xuân ơi! Chúng ta đã đi qua chặng đường của năm 2019 đầy gian nan, nhưng cũng đỗi tự hào về những kết quả đã đạt được.

Năm 2019 là một năm đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Chính phủ đạt và vượt toàn bộ 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao. Kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc hơn, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện. Chính sách tiền tệ được điều hành hiệu quả, giữ ổn định thị trường ngoại tệ, tỷ giá; dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng mạnh. Hệ số tín nhiệm quốc gia được cải thiện. Đặc biệt, Việt Nam được quốc tế đánh giá là nước cải thiện tốt nhất về năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Năm 2019 cũng đã huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2019 ước khoảng 33,8% GDP, phát huy vai trò động lực của khu vực kinh tế tư nhân với mức tỷ trọng đầu tư tăng lên 45,3% GDP. Đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục được cải thiện. 

thu tbt

 Tổng biên tập Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo - Lương Hoàng Hưng

Cuối năm 2019, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 85/2019/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá cao.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế; hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.

Việc đưa ra các chỉ tiêu như trên trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước sẽ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đặt ra trong năm 2020 được đánh giá là khá cao.

Tuy nhiên, nếu Chính phủ khắc phục được một số điểm nghẽn thì nhiều khả năng có thể đạt được kết quả cao hơn. Cụ thể là với việc phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, nguồn lực từ các nguồn vốn đầu tư nước ngoài và những hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư công thì khả năng tăng trưởng GDP 6,8% trong năm tới hoàn toàn khả thi.

Để giữ vững mục tiêu tăng trưởng 6,8% năm 2020 và nhiều chỉ tiêu quan trọng khác, cần có sự đột phá về cơ chế, chính sách, nhằm xóa bỏ rào cản phát triển doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời, thúc đẩy hoàn thiện cơ chế thị trường đầy đủ, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước, giúp kinh tế tư nhân nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới.

Xuân 2020 là mùa xuân của hội nhập.Theo dự báo của nhiều chuyên gia, việc ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới trong thời điểm cuối chặng đường 2016 - 2020 là một trong những nhân tố tác động sâu, rộng tới kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới. Nhờ đó, hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng năm 2020, Việt Nam sẽ có thể vững vàng tăng trưởng GDP đạt 7%/năm giai đoạn 2021 – 2025. Và như thế,  Việt Nam có thể gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2025.

Xuân 2020 là mùa xuân của niềm tin. Bởi lẽ, sự kiến tạo của Chính phủ đã tác động manh và thể chế, chính sách, làm cho  doanh nghiệp Việt  nhanh nhạy hơn để thích nghi với sự thay đổi của dòng chảy thương mại. Việc tận dụng các FTA, các thỏa thuận thương mại sẽ tạo điều kiện cho sự tăng trưởng bền vững.

Lương Hoàng Hưng