Vinamilk

Thu hồi và đình chỉ phát hành “Đảo gió hú” để sửa chữa sai sót

(SHTT) - Sau khi có ý kiến của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ quyết định đình chỉ phát hành tác phẩm “Đảo gió hú- Phóng sự: Hiện thực xã hội Việt Nam đương đại” để sửa chữa.

dao gio hu

Thu hồi và đình chỉ phát hành “Đảo gió hú” để sửa chữa sai sót 

Trong văn bản số 145 của Nhà xuất bản Trẻ có nêu: Ngày 15/7/2019, Nhà xuất bản Trẻ nhận được công văn số 587 ngày 3/7/2019 của Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc sửa chữa sai sót trong cuốn sách “Đảo gió hú-Phóng sự: Hiện thực xã hội Việt Nam đương đại" được nộp lưu chiểu ngày 18/6/2019 và quyết định phát hành số 830 ngày 2/7/2019.

Sau khi có ý kiến của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ quyết định đình chỉ phát hành tác phẩm “Đảo gió hú-Phóng sự: Hiện thực xã hội Việt Nam đương đại” để sửa chữa.

Phòng Kinh doanh làm việc với các kênh phát hành đình chỉ, thu hồi tác phẩm trên để sửa chữa. Bộ phận biên tập, phòng sản xuất tiến hành sửa chữa các chi tiết bị sai trước khi phát hành lại.

Cuốn “Đảo gió hú - Phóng sự hiện thực xã hội Việt Nam đương đại” của tác giả Ngọc Vinh, bao gồm những phóng sự phản ánh thân phận của những con người ở dưới đáy xã hội, từ cô gái bị phát hiện nhiễm HIV đầu tiên ở Việt Nam đến những bệnh nhân AIDS đối đầu với cái chết, những cô gái lặn lội "kiếm chồng" nơi đất khách; những bé gái bị gia đình bán trinh để lấy tiền trả nợ, những người làm nghề mổ xác, những người tù trong trại giam...

Hoài Anh