Vinamilk

Thu hồi hơn 1.400 xe biển đỏ của doanh nghiệp quân đội

(SHTT) - “Về thu hồi xe biển số quân sự, hiện nay, các xe biển đỏ của doanh nghiệp đã thu hồi được hơn 1.400 xe, thực hiện triệt để theo chủ trương của Bộ Quốc phòng. Tới đây, mỗi doanh nghiệp quân đội chỉ được sử dụng 2 xe biển đỏ phục vụ cho nhiệm vụ an ninh - quốc phòng”

 Sáng 20/10, tại buổi họp báo về việc triển khai Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội, thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Kinh tế (Bộ Quốc phòng) cho biết cơ quan này đã thu hồi 1.400 xe biển số quân sự theo chủ trương của Bộ Quốc phòng.

“Về thu hồi xe biển số quân sự, hiện nay, các xe biển đỏ của doanh nghiệp đã thu hồi được hơn 1.400 xe, thực hiện triệt để theo chủ trương của Bộ Quốc phòng. Tới đây, mỗi doanh nghiệp quân đội chỉ được sử dụng 2 xe biển đỏ phục vụ cho nhiệm vụ an ninh - quốc phòng”, ông Thắng cho biết.

ONG THANG

Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng). 

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) cũng đã thông báo về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp quân đội từ năm 2001 đến nay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX), Trung ương 4, Trung ương 5 (Khóa XII); trong đó, tập trung làm rõ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp quân đội từ năm 2016 đến nay, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo thế trận quốc phòng vững chắc tại các địa bàn trọng yếu, chiến lược của Tổ quốc.

Thông tin về quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp quân đội và giải pháp triển khai đề án tái cơ cấu từ nay đến năm 2020 cũng được công bố. Theo đó, trong quân đội, số doanh nghiệp 100% vốn nhà nước còn nhiều. Nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ, cùng ngành nghề trên cùng một địa bàn, cơ cấu chưa hợp lý…

Theo ông Thắng, sắp tới các doanh nghiệp có quy mô nhỏ sẽ được sáp nhập và chuyển thành đơn vị phụ thuộc, tạo ra doanh nghiệp có quy mô phù hợp. Giải pháp này giúp tập trung, tích tụ được vốn đầu tư cho phát triển sản xuất, đảm bảo hiệu quả, sát với từng loại hình doanh nghiệp và giữ ổn định.

Thiếu tướng Võ Hồng Thắng khẳng định việc sắp xếp, đổi mới được thực hiện theo hướng sát với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; phù hợp với thị trường, thực tiễn doanh nghiệp quân đội. Việc rút gọn đầu mối cũng gắn với Đề án điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội và định hướng phát triển doanh nghiệp không hoặc ít có nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

PV (t/h)