Vinamilk

Thu hồi dung dịch vệ sinh Gynophaco không đạt chất lượng

(SHTT) - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa ký quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm dung dịch vệ sinh Gynophaco do có hàm lượng chất thành phẩm cao hơn so với thông tin đăng ký và thông tin được ghi trên bao bì.

 Cụ thể, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã ban hành quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm dung dịch vệ sinh Gynophaco (số lô: 040617, ngày sản xuất: 4/6/17, hạn dùng: 4/6/20. Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 001317/15/CBMP-HCM) do công ty TNHH thương mại đầu tư thiết bị y tế Phaco sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Nguyên nhân đình chỉ lưu hành do kết quả thử nghiệm mẫu thử có hàm lượng copper sulfate không thống nhất với hàm lượng do Công ty khai báo trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và trên nhãn sản phẩm.

anh-2

 

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH thương mại đầu tư thiết bị y tế Phaco có trách nhiệm gứi thông báo thu hối tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phấm nêu trên, đồng thời tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phấm không đáp ứng quy định được ghi trong quyết định. Phaco cũng phải gửi các báo cáo về sự việc về Cục trước ngày 28/2/2019.

Cục Y tế dược cũng đề nghị Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra Công ty TNHH thương mại dầu tư thiết bị y tế Phaco trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Duực trước ngày 15/3/2019.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên.

Minh An 


Macca
Sunshine
Nội thất Toàn Cầu
Van Phong
SO HUU TRI TUE