SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 30/09/2023

SO HUU TRI TUE

Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Ngày 19/12, Hội thảo khoa học "Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật" đã được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia và các nhà báo.