SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 05/12/2023

SO HUU TRI TUE

Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Những hình ảnh đầu tiên về thiết kế đăng ký bản quyền mẫu Honda CR-V 2023 mới đây đã được tiết lộ và cho thấy được nhiều thay đổi so với thế hệ hiện tại.