Vinamilk

Thí sinh cần lưu ý gì khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2019

(SHTT) - Sau khi các cụm thi hoàn thành việc công bố điểm thi của kỳ thi THPT Quốc gia 2019, các thí sinh sẽ có 1 lần duy nhất để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.

 Theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ 22/7 đến 17h ngày 29/7, thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng chính thức theo phương thức trực tuyến. Từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 31/7, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức phiếu đăng ký xét tuyển (ĐKXT). 

khi-nao-cong-bo-diem-chuan-dh-2018_1-1450

Từ 22/7 tới 31/7, các thí sinh sẽ có 1 cơ hội duy nhất điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2019. 

Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 1 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng 1 trong 2 phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu ĐKXT.

Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến:

Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp trên hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT).

Lưu ý thí sinh: Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự thi.

Điều chỉnh bằng Phiếu ĐKXT: 

Thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự thi và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.

Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu ĐKXT và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT).

huong dan dieu chinh nguyen vong xet tuyen dai hoc

Có hai mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng giống nhau. Một phiếu thí sinh giữ sau khi được đóng dấu, một phiếu nơi tiếp nhận lưu. 

Lưu ý:  

Thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.

Điểm thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có.

Các cán bộ thực hiện công tác xét tuyển sẽ có trách nhiệm cập nhật Phiếu ĐKXT của thí sinh và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT; Trong trường hợp nhập sai thông tin so với Phiếu ĐKXT của thí sinh thì phải chủ động liên hệ với thí sinh để điều chỉnh hoặc điều chỉnh lại khi thí sinh đề nghị và lưu bản đề nghị điều chỉnh sai sót của thí sinh;

Linh An