Sea Bank

Thêm 5 địa danh ở Hà Nội được sử dụng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

(SHTT) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định số: 1936/QĐ-UBND, 1937/QĐ-UBND, 1938/QĐ-UBND, 1939/QĐ-UBND, 1940/QĐ-UBND ngày 29-4-2021 về việc cho phép các đơn vị sử dụng địa danh địa phương để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Cụ thể, tại Quyết định số 1936/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao, xã Tráng Việt sử dụng địa danh “Đông Cao” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Đông Cao” cho sản phẩm rau ở thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh.

Tại Quyết định số 1937/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Bưởi đỏ Đông Cao sử dụng địa danh “Đông Cao” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Bưởi đỏ Đông Cao” cho sản phẩm bưởi đỏ ở huyện Mê Linh.

Tại Quyết định số 1938/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Ngải sử dụng địa danh “Hương Ngải” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Khoai tây Hương Ngải” cho sản phẩm khoai tây ở xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất.

buoi do dong cao

 Thêm 5 địa danh ở Hà Nội được sử dụng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Tại Quyết định số 1939/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp xã Đỗ Động sử dụng địa danh “Đỗ Động” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Gạo Đỗ Động” cho sản phẩm gạo ở xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai.

Tại Quyết định số 1940/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Giò chả Ước Lễ sử dụng địa danh “Ước Lễ” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Giò chả Ước Lễ” cho sản phẩm giò chả, nem chua, bánh chưng, bánh dày, bánh cuốn ở xã Tân Ước, huyện Thanh Oai.

UBND thành phố cũng cho phép Hội Nông dân xã Cao Dương sử dụng địa danh “Áng Phao” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Mộc Áng Phao” cho các sản phẩm mộc ở thôn Áng Phao, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội; 

Hợp tác xã Nông nghiệp Chu Quyến sử dụng địa danh “Ba Vì” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Ba Vì” cho sản phẩm rau ở huyện Ba Vì, TP. Hà Nội;

Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Phú sử dụng địa danh “Xuân Phú” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Xuân Phú” cho các sản phẩm rau ở xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội; 

Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn Phúc Thọ sử dụng địa danh “Phúc Thọ” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Phúc Thọ” cho các sản phẩm từ thịt lợn an toàn của huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội.

Các đơn vị được phép sử dụng địa danh địa phương nêu trên có trách nhiệm xây dựng bộ công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể: Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể; tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; quy định sử dụng tem nhãn. Các đơn vị tổ chức quản lý việc sử dụng địa danh làm nhãn hiệu tập thể theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy chế, quy định, quy trình do đơn vị ban hành.

Trường hợp các địa danh tại các quyết định nêu trên bị sử dụng sai mục đích, không vì lợi ích chung của tập thể đơn vị..., UBND thành phố có quyết định thu hồi quyền sử dụng địa danh đã cho phép.

Minh Hà