Sea Bank

Thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử: Những điều cần biết

(SHTT) - Việc chuyển đổi từ CCCD mã vạch, Chứng minh nhân dân (CMND) 09 số và 12 số sang thẻ CCCD gắn chip điện tử là nội dung hiện đang rất được quan tâm và cần có những hiểu biết cụ thể.

Ai phải đi đổi sang thẻ CCCD gắn chip và khi đổi lại có ảnh hưởng các loại giấy tờ khác không?

Theo quy định, đối tượng được cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chíp điện tử là những công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú nhưng chưa được cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử (thì được cấp thẻ CCCD). Người bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình thì vẫn được cấp thẻ nhưng phải có người đại diện hợp pháp.

Trước mắt tại An Giang, chỉ những người chưa có CMND (hoặc CCCD mã vạch), công dân có CMND (hoặc CCCD mã vạch) đã hết hạn, hư hỏng, mất hoặc có thay đổi, điều chỉnh thông tin thì mới phải đổi sang CCCD gắn chip điện tử. Đối với các trường hợp CMND, (CCCD mã vạch) vẫn còn giá trị sử dụng và không thay đổi thông tin thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng bình thường cho đến khi hết hạn theo Luật CCCD. Như vậy, trong thời gian tới sẽ có 04 loại giấy tờ chứng minh, căn cước công dân cùng tồn tại song song là: CMND 09 số, CMND 12 số, CCCD mã vạch và CCCD gắn chip điện tử.

the can cuoc cong dan

 Những điều cần biết khi làm thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử

Thời hạn sử dụng của CMND là 15 năm kể từ ngày cấp, còn đối với thẻ CCCD (cả mã vạch và gắn chip điện tử) sau lần cấp đầu tiên công dân phải đổi khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi và trên 60 tuổi công dân không phải đổi. Như vậy, đối với công dân đã được cấp thẻ CCCD mã vạch hoặc sau khi đổi sang thẻ CCCD gắn chip điện tử mà đến thời hạn tuổi quy định thì cũng phải đi đổi sang thẻ CCCD gắn chip điện tử mới. Việc đổi sang thẻ CCCD gắn chip điện tử là hoàn toàn không ảnh hưởng đến các giấy tờ khác của công dân. Đối với công dân (đã có CCCD mã vạch thì khi đổi sang CCCD gắn chip điện tử sẽ vẫn giữ nguyên số định danh của CCCD cũ). Còn đối với trường hợp công dân đổi từ CMND 09 số và 12 số sang CCCD gắn chip điện tử thì sẽ được cấp số căn cước mới cũng là số định danh cá nhân của công dân. Khi đó, cơ quan Công an nơi cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử cho công dân sẽ đồng thời cấp giấy xác nhận về việc thay đổi số CMND để công dân thuận tiện trong việc giao dịch các giấy tờ khác có liên quan đến số CMND cũ (nếu công dân có yêu cầu).

Để được cấp hoặc đổi sang thẻ CCCD gắn chip điện tử thì công dân cần những gì?

Người dân khi làm CCCD gắn chíp điện tử cần mang CCCD mã vạch hoặc CMND 09 số và 12 số đang sử dụng (riêng đối với công dân đủ 14 tuổi, khi làm thẻ CCCD lần đầu thì chỉ cần cung cấp: họ tên và ngày, tháng, năm sinh) đến cơ quan Công an cấp huyện, Công an cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý CCCD của Bộ công an để được hướng dẫn làm thủ tục cấp CCCD theo quy định.

Công dân đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD, cung cấp thông tin nhân thân để cán bộ tiếp nhận hồ sơ tìm kiếm thông tin tại mục khai thác thông tin dân cư trong phần mềm cấp CCCD; trường hợp công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin của công dân không có sự thay đổi, điều chỉnh thì không yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh nội dung thông tin nhân thân.

Tuy nhiên, lưu ý là để được cấp CCCD hợp lệ thì người dân phải bổ sung đầy đủ các trường thông tin bắt buộc trong sổ hộ khẩu nhất là thông tin về ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh, nguyên quán, dân tộc, quốc tịch... Vì vậy, trước khi làm thẻ CCCD công dân cần kiểm tra, đối chiếu thông tin trong sổ hộ khẩu, nếu chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác, cần phải liên hệ cơ quan Công an nơi làm thủ tục đăng ký thường trú để điều chỉnh, bổ sung trước khi đi làm CCCD.

Hiện nay, rất nhiều người dân ở tuổi trung niên và lớn tuổi trong sổ hộ khẩu thường không có thông tin ngày, tháng sinh. Đối với các trường hợp này, người dân phải đem theo bản sao giấy khai sinh có ngày, tháng, năm sinh đến cơ quan Công an để cập nhật, bổ sung. Trường hợp công dân có giấy khai sinh nhưng không có đầy đủ ngày, tháng sinh hoặc từ trước đến nay không có giấy khai sinh, không xác định được ngày, tháng sinh thì phải liên hệ Ủy ban nhân dân nơi đăng ký thường trú để được công chức Tư pháp hộ tịch hướng dẫn thủ tục bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh hoặc cấp giấy khai sinh theo quy định. Sau đó bổ sung đầy đủ vào sổ hộ khẩu để phục vụ việc cấp CCCD.

Hà Trang