SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 05/12/2023

SO HUU TRI TUE

Nhãn hiệu 6 năm trước
(SHTT) - Lễ công bố nhãn hiệu tập thể Thanh trà Huế - Hương Vân đã được diễn ra cùng với các hoạt động như trao logo và dán nhãn trực tiếp tại vườn hộ thành viên. Đây được xem là cơ hội góp phần thúc đẩy quảng bá thương hiệu, đặc sản Huế tới các vùng miền trên cả nước.