SO HUU TRI TUE
Sea Bank
Thứ sáu, 30/07/2021

SO HUU TRI TUE

  • Click để copy

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng của TP Hải Phòng

08:34, 10/12/2018
(SHTT) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có thông báo kết luận thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng của TP Hải Phòng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay giai đoạn 2010 - 2017.

 Hàng loạt thiếu sót, vi phạm 

Tại KLTT, bên cạnh một số những kết quả đạt được, TTCP đã chỉ ra nhiều thiếu sót, vi phạm. Cụ thể, trong công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch cũng còn bất cập, hạn chế, quá trình thực hiện quy hoạch không phù hợp, một số quy hoạch bị chồng chéo, không hết nối được khi thực hiện, do vậy đã phải điều chỉnh quy hoạch, chậm tiến độ các dự án đầu tư, hiệu quả đầu tư thấp như ở dự án Đê biển Nam Đình Vũ.

Đối với công tác phân bổ vốn đầu tư và tình hình nợ đọng xây dựng, TTCP cho biết giai đoạn từ 2010 – 2015 việc phân bổ vốn đầu tư chưa tập trung còn dàn trải, dẫn đến nhiều dự án không bố trí được kế hoạch vốn, kéo dài thời gian thực hiện dự án, hiệu quả đầu tư thấp, lãng phí vốn đầu tư như ở dự án Đê biển Bạch Đằng; dự án Đê Lạch Tray; dự án cải tạo nâng cấp đường 356. 

Đối với công tác khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, theo TTCP, công tác khảo sát, lập dự án đầu tư, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư còn hạn chế, chưa nghiên cứu tổng thể, đồng bộ, thiếu chính xác, một số dự án phải điều chỉnh nhiều lần trong quá trình thực hiện, việc phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư cơ bản tăng chi phí đầu tư từ 40% đến 100%. Bên cạnh đó việc chậm tiến độ kéo dài từ 3 – 8 năm ở nhiều dự án khiến hiệu quả đầu tư thấp, lãng phí ngân sách nhà nước. 

Ở một số dự án, việc phê duyệt dự án đầu tư chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường; chuyển đổi hình thức đầu tư xây dựng chuyển giao BT được Thủ tướng cho phép sang đầu tư bằng ngân sách nhà nước nhưng không báo cáo Thủ tướng; không tiếp thu ý kiến các bộ, ngành để thực hiện phương án thi tuyển kiến trúc đối với công trình cấp đặc biệt… 

TTCP cũng cho biết, tại một số dự án, năng lực nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế lập dự toán chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng thẩm tra, thẩm định dự toán hạn chế, một số dự án thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán trong thời gian quá ngắn (3 ngày hoàn thành), có tính hình thức, không đủ thời gian tham chiếu số liệu kỹ thuật giữa các bước khảo sát và thiết kế dự toán dẫn đến chất lượng dự toán được duyệt không chính xác. 

TTCp 12

 Văn bản thông báo KLTT của TTCP.

Bên cạnh đó, TCCP nêu rõ, kế hoạch đấu thầu được duyệt chưa khoa học và tổng thể. Về công tác quản lý chất lượng công trình, hệ thống quản lý chất lượng chưa đầy đủ, hồ sơ quản lý chất lượng còn thiếu sót, không thực hiện đầy đủ việc kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đưa vào thi công và không thực hiện kiểm tra để chấp thuận phòng thí nghiệm hợp chuẩn, chấp thuận hồ sơ năng lực phòng thí nghiệm không đầy đủ máy móc thiết bị và bằng cấp cán bộ,… Bản vẽ hoàn công thực hiện theo nhà thầu, chưa thực hiện tổng hợp cho các gói thầu; chưa cập nhật đầy đủ tài liệu thay đổi,… 

Về nghiệm thu, thanh toán, kết luận thanh tra (KLTT) cũng đã nêu, công tác thanh toán chưa thực hiện đúng quy định trong hợp đồng xây dựng ở Dự án khu đô thị mới Bắc sông Cấm tại Gói thầu số 06 thanh toán trước khi có phương án kiến trúc được chọn; Gói thầu số 5 đánh giá tác động môi trường, thanh toán trước khi nghiệm thu công tác tư vấn là vi phạm hợp đồng xây dựng được ký kết. 

Hồ sơ thanh toán chưa có bảng tính khối lượng chi tiết ở Gói thầu rà phá bom mìn vật liệu nổ thuộc Dự án Đê biển Nam Đình Vũ; Gói thầu số 8, thi công xây dựng thuộc Dự án Tuyến đường Đông Khuê 2, quận Ngô Quyền; Gói thầu số 3.Đ2-T100 thi công xây lắp thuộc Dự án Tuyến đường trục chính 100m Lạch Tray – Hồ Đông, là vi phạm Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Đặc biệt, tại Gói thầu số 3.Đ2-T100 thi công xây lắp thuộc Dự án Tuyến đường trục chính 100m Lạch Tray – Hồ Đông, việc thanh toán bù giá vào các kỳ thanh toán khi Dự toán bù giá chưa được người có thẩm quyền phê duyệt là vi phạm Thông tư 08/2010/TT-BXD và Văn bản 1551/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư 09/2008/TT-BXD. 

Tổng sai phạm về tài chính hơn 59 tỷ đồng 

KLTT cũng chỉ rõ, qua thanh tra tổng sai phạm tài chính đề nghị giảm trừ là 59.171,768 triệu đồng. 

Trong đó, dự án cải tạo nâng cấp đường 356 đoạn 2A từ ngã 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ, Km0- Km2+231 (2.799,915 đồng); dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Lê Hồng Phong với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (815,885 triệu đồng); dự án kiên cố hóa và điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đê tả Lạch Tray, từ An Đồng đến cầu Rào, đoạn từ K19+000 đến K23+160 và từ K24+118 đến K26+130 (2.473,463 triệu đồng). 

Dự án củng cố nâng cấp đê biển Bạch Đằng (1.376,201 triệu đồng); dự án đường bao phía Đông Nam quận Hải An (7.036,693 triệu đồng); dự án tuyến đường trục chính giao thông Khu đô thị và Công nghiệp Bến Rừng (2.277,673 triệu đồng); dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đê biển Nam Đình Vũ (3.633,000 triệu đồng). 

TTCP 13

 Dự án cải tạo nâng cấp đường 356.

Dự án đường Trục chính Tây Nam khu công nghiệp Đình Vũ (12.251,266 triệu đồng); dự án đầu tư xây dựng cầu Khuể, Hải Phòng (4.248,259 triệu đồng); dự án xây dựng cầu Hàn (7.603,497 triệu đồng); dự án hạ tầng KĐT mới Bắc sông Cấm (4.434,013 triệu đồng); dự án tuyến đường trục chính 100m Lạch Tray – Hồ Đông (1.501,264 triệu đồng)… 

Đối với những sai phạm đã được nêu, TTCP đã kiến nghị với 3 nội dung chính: về cơ chế chính sách, về kinh tế và về xử lý hành chính. 

Cụ thể, về cơ chế chính sách, TTCP đề nghị Bộ Xây dựng rà soát lại định mức xây dựng đối với định mức chuyên ngành đặc thù do các Bộ, ngành khác ban hành không có sự thống nhất với định mức của Bộ Xây dựng như định mức công tác khảo sát đo đạc do Bộ TN&MT ban hành, để áp dụng thống nhất trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Đồng thời, nghiên cứu ban hành quy định áp dụng trong công tác thẩm định giá đối với một số chủng loại vật liệu không phổ biến thông thường trong báo giá của địa phương, để tránh tình trạng Nhà thầu thẩm định giá theo phương pháp lấy báo giá của 3 nhà sản xuất do đơn vị thu thập để làm cơ sở lập phê duyệt dự toán công trình như hiện nay dẫn đến một số vật liệu có sự chênh lệch lớn về giá, không phù hợp thị trường. 

Bên cạnh đó, đề nghị UBND Thành phố Hải Phòng có biện pháp chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn đã nêu trong KLTT; khẩn trương thực hiện việc sắp xếp, tổ chức hoạt động của các Ban Quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định 59 của Chính phủ. Cùng với đó, rà soát các dự án đầu tư và tập trung nguồn lực vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm cấp thiết để hoàn thành dự án theo kế hoạch, chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng có phương án tháo gỡ khó khăn cho các Chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo tiến độ được duyệt. 

Về kinh tế, TTCP kiến nghị tổng giá trị sai phạm đề nghị giảm trừ là 59.171,768 triệu đồng.

TTCP cũng đã nhấn mạnh về việc xử lý hành chính: cần kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong việc đề xuất, chủ trương đầu tư các dự án liên quan đến những bất cập, tồn tại trong thực hiện quy hoạch, công tác bố trí vốn đầu tư và giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, cần kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng phụ trách đầu tư xây dựng qua các thời kỳ để xảy ra sai phạm, khuyết điểm đã nêu trong KLTT. 

Ngoài ra, UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan và các Chủ đầu tư kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm về sai phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đầu tư các dự án, chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục những tồn tại nêu trong KLTT.

Hải Lan

Tin khác

Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Dư luận xã hội trong những ngày gần đây đang dậy sóng bởi một số sản phẩm "thuốc hỗ trợ" thuộc danh mục của Bộ Y tế trong đó có viên nang bảo vệ sức khỏe Kovir của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tăng giá chóng mặt từ 200.000 đồng lên đến cả triệu đồng/hộp.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Dù Bộ Y tế đã có văn bản thu hồi công văn số 5944/BYT-YDCT nhưng giá nhiều loại thuốc trong danh sách được cho là có thể "hỗ trợ điều trị COVID-19" tăng nhanh và khan hiếm hàng một cách khó tin.
Kinh tế 2 tuần trước
(SHTT) - Vi phạm quảng cáo khi sử dụng bản đồ không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia, chất lượng sản phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh trong sản xuất. Bánh gạo Ichi có đúng là sản phẩm từ thương hiệu sản xuất số 1...?
Kinh tế 2 tuần trước
(SHTT) - Bước vào chuỗi ngày cách ly 15 ngày theo chỉ thị 16 toàn TP HCM, không hàng quán mở cửa gây nhiều khó khăn cho những người chưa bao giờ vào bếp hay tự tay chuẩn bị bữa ăn cho gia đình!
Kinh tế 3 tuần trước
(SHTT) - Savills Việt Nam vừa công bố Báo cáo Thị trường bất động sản quý 2/2021, trong đó cho biết nguồn cung căn hộ tại Hà Nội trong quý vừa qua xuống nhất trong 5 năm, khan hiếm nguồn cung cũng đẩy giá căn hộ tăng tới 11%.
Himlam
PVCOMBANK
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE
Cá hun khói kiểu Nga