Sea Bank

Thành lập Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam

(SHTT) - Sáng ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam và Đại hội Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam lần thứ nhất.

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Bùi Nguyên Hùng, nguyên Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch (VHTTDL) - đại diện nhóm vận động thành lập Hiệp hội nhấn mạnh, bảo hộ Quyền sở hữu trí tuệ nói chung, Bản quyền tác giả nói riêng ngày càng trở nên quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa và là điều kiện bắt buộc trong hội nhập quốc tế về kinh tế của mỗi quốc gia.

Việt Nam đã ký kết gia nhập nhiều hiệp định, điều ước quốc tế về bản quyền tác giả như Công ước Berne, Công ước Rome, Công ước Geneva, Hiệp định TRIPs và nhiều cam kết quốc tế khác về bản quyền tác giả. Để ký kết gia nhập các điều ước quốc tế, Việt Nam đã từng bước sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung, về bản quyền tác giả nói riêng. Việt Nam đã đạt được bước tiến trong lĩnh vực bản quyền tác giả. Tuy nhiên, việc thực thi bảo vệ bản quyền tác giả chưa đạt được như mong muốn, tình trạng vi phạm bản quyền vẫn diễn ra, đặc biệt là trên môi trường số, interrnet. Tình trạng vi phạm đó đã ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư phát triển công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa của quốc gia.

ban quyen tac gia

 Thành lập Hiệp hội sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam

Để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức thực thi pháp luật và bảo vệ bản quyền tác giả đáp ứng với đòi hỏi của thực tiễn, cần thiết có một tổ chức xã hội, nghề nghiệp thực hiện phát triển sáng tạo, kết nối sáng tạo và bảo vệ bản quyền tác giả.

Vào ngày 5/12/2019, văn bản xin phép thành lập Ban Vận động thành lập Hiệp hội sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam đã được trình Bộ VHTTDL, sau đó trình Bộ Nội vụ đầu năm 2020. Qua hai vòng lấy ý kiến các bộ ngành và các tổ chức liên quan, cùng với các cuộc họp giải trình, tiếp thu hoàn thiện dự thảo Điều lệ Hiệp hội, ngày 19/3/2021, Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 404/QĐ-BNV cho phép thành lập Hiệp hội.

Quyết định ghi rõ, Hiệp hội sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và sự quản lý của các bộ ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội…Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã trao Quyết định thành lập Hiệp hội cho đại diện Ban Vận động thành lập Hiệp hội và chúc mừng sự ra đời của Hiệp hội.

Ngay sau khi Quyết định thành lập Hiệp hội được công bố, đã diễn ra Đại hội Hiệp hội sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026. 

Phát biểu bế mạc đại hội, tân Chủ tịch Hiệp hội sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Bùi Nguyên Hùng khẳng định, phát huy kết quả đại hội, ngay sau đại hội, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hiệp hội sẽ khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội, triển khai các chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện. Trong đó, một trong những hoạt động quan trọng của Hiệp hội được xác định là tham gia tư vấn, phản biện về việc hoạch định chính sách phát triển sáng tạo và bảo hộ bản quyền tác giả, tham gia tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn pháp luật, giám định, các biện pháp bảo vệ bản quyền tác giả. Đồng thời, tổ chức tư vấn hỗ trợ, hợp tác trao đổi, thông tin, truyền thông về phát triển sáng tạo và bản quyền tác giả phù hợp với các quy định của pháp luật, thúc đẩy phát triển sáng tạo và bản quyền tác giả, đóng góp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước….

Hà Trang