Sea Bank

Thách thức và tiềm năng trong thực hiện tiết kiệm năng lượng và hiệu quả của Quảng Ninh

Công tác triển khai việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tuy đã đạt được một số thành công nhất định nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức...

Từ năm 2011, Chính phủ đã ban hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tuy nhiên, triển khai Luật trong bối cảnh cần thêm khung pháp lý, thể chế, cơ chế chính sách về tài chính, thiếu những kinh nghiệm xây dựng mô hình tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp là một trong những trở ngại khi thực thi tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam.

Về tiềm năng: Quảng Ninh là tỉnh có số lượng cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm lớn (hiện đứng thứ 5 cả nước), đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, đây là lĩnh vực có mức tiêu thụ năng lượng lớn đặc biệt trong lĩnh vực khai thác than do đó việc tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực này có tiềm năng rất lớn,

banner-dat-solar

 

Theo ông Vũ Bình Minh Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển Công Thương Quảng Ninh thì Những khó khăn trong việc triển khai công tác TKNL tại quảng Ninh có những nguyên nhân chủ quan và khách quan, cụ thể:

Các doanh nghiệp còn nhận thức chưa cao về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả nên chưa quan tâm cao đến việc xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cũng như xây dựng kế hoạch hàng năm và năm năm về tiêu thụ năng lượng, chưa báo cáo đầy đủ tình hình tiêu thụ năng lượng. Nhiều doanh nghiệp còn chú trọng đến việc tìm kiếm khách hàng, hợp đồng hơn mà rất ít quan tâm đầu tư tiết giảm chi phí năng lượng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn gặp khó khăn về tài chính, không có điều kiện tiếp cận và lựa chọn công nghệ mới phù hợp với điều kiện doạnh nghiệp; nguồn nhân lực tư vấn, chuyển giao công nghệ và quản lý năng lượng chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình chưa thật sự chủ động, tích cực triển khai các nội dung, nhiệm vụ được giao. Nguồn lực tài chính, lực lượng các chuyên gia còn hạn chế, do vậy, việc thực hiện kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp để xác định các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tư vấn xây dựng dự án, tìm nguồn tài chính cho các dự án tiết kiệm năng lượng còn yếu và thiếu.

TT Xúc tiến và phát triển công thương Quảng Ninh


Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE