Giấc mơ sữa Việt Nam

Tem đóng dấu kiểm dịch được dễ dàng trao đổi ra thị trường

(SHTT) - Liên quan đến việc các loại tem thú y đang dễ dàng được các tiểu thương mua bán, trao đổi thì Đội trưởng Đội kiểm dịch lưu động thuộc Chi cục thú y Hà Nội nhận định rằng có khả năng một số cán bộ thú y đã "tuồn" tem đóng dấu kiểm dịch ra ngoài thị trường.