SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 14/06/2024
  • Click để copy

Tập trung tháo gỡ 'điểm nghẽn' của Đề án 06, phát triển thương mại điện tử

16:48, 10/06/2024
(SHTT) - Ngày 10/6, Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm tháo gỡ 'điểm nghẽn' trong triển khai Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao Bộ Công an, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan đã phối hợp chuẩn bị và tổ chức chu đáo Hội nghị.

Hoan nghênh, đánh giá cao và cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tham luận, ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, mang tính xây dựng, Thủ tướng giao Bộ Công an, Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện và trình ban hành văn bản chỉ đạo để thống nhất triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Thủ tướng chỉ rõ những kết quả đạt được trong tháo gỡ "điểm nghẽn" Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Thứ nhất, đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành ở các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu nhằm tháo gỡ 5 "điểm nghẽn" trong triển khai Đề án 06 và Chỉ thị số 18.

de an 06

 

Định kỳ hằng tháng, Tổ công tác Đề án 06 đã tổ chức họp giao ban để đánh giá, kiểm điểm kết quả triển khai (11 cuộc). Ban hành nhiều văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương về những nhiệm vụ còn chậm tiến độ, xử lý những "điểm nghẽn" của Đề án 06. Các bộ, ngành, UBND địa phương cấp tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2024; 55/63 địa phương đã ban hành Chỉ thị đẩy mạnh triển khai Đề án 06, nhiều địa phương có các cách làm hay, sáng tạo như Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, TPHCM, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Bình Dương, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Nghệ An…

Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các bộ, ngành triển khai quyết liệt Chỉ thị số 18, nhất là trong công tác kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương để thực hiện định danh và xác thực điện tử; đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu hộ tịch, thuế, ngân hàng, viễn thông..., từ đó quản lý khá tốt các loại hình kinh doanh thương mại điện tử và đạt kết quả đáng ghi nhận.

Thứ hai, công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý đồng bộ, minh bạch, hiệu lực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả tích cực.

Trình Quốc hội thông qua 2 Luật (gồm: Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7/2024); Chính phủ đã ban hành 2 Nghị định (gồm: Nghị định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 130 ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số). Nhiều bộ, ngành đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai Đề án 06.

Đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung về công tác quản lý thuế (như: Hướng dẫn Luật Quản lý thuế, hóa đơn điện tử; kê khai, nộp thuế, mức thuế suất; cung cấp thông tin, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế đối với hoạt động thương mại điện tử và dịch vụ số xuyên biên giới).

Thứ ba, triển khai dịch vụ công trực tuyến ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Đã tái cấu trúc quy trình đối với hầu hết các dịch vụ công thiết yếu; đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở liên thông điện tử, tái sử dụng dữ liệu số hóa giúp tiết giảm thủ tục, thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Đã đơn giản hóa 763/1.084 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, đồng thời công bố, cập nhật công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ đó điều chỉnh, tái cấu trúc lại quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện thống nhất trên toàn quốc. Đã cung cấp hơn 4.500 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Có 62/63 địa phương đã ban hành Nghị quyết về miễn giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đề án 06 đã cung cấp 25/25 dịch vụ công thiết yếu, giúp tiết kiệm cho Nhà nước, xã hội gần 3.500 tỷ đồng/năm. Đã chính thức triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế, bước đầu phát huy hiệu quả (với nhu cầu 2,6 triệu phiếu lý lịch tư pháp trên toàn quốc hằng năm, dự kiến tiết kiệm khoảng 637 tỷ đồng mỗi năm).

Thứ tư, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tiếp tục được đẩy mạnh, tạo tiện ích trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến tới người dân, doanh nghiệp.

Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư đã được kết nối, chia sẻ với 18 bộ, cơ quan và 63 địa phương. Đã cấp trên 86 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp, kích hoạt 54 triệu tài khoản và tiếp nhận hơn 1,5 tỷ yêu cầu xác thực thông tin.

Ứng dụng VNeID được người dân hưởng ứng sử dụng với số lượng truy cập khoảng 29,3 triệu lượt/tháng; doanh nghiệp xác thực căn cước khoảng 500.000 lượt/tháng; 100% học sinh nộp hồ sơ và xét điểm ưu tiên thông qua dữ liệu dân cư.

Đã đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu để tăng cường công tác quản lý thuế và phát triển thương mại điện tử (Rà soát thông tin của cá nhân, hộ kinh doanh để tiến tới sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế với tỉ lệ khớp đúng đạt 91,36%; có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để thực hiện thủ tục thuế trên ứng dụng eTax Mobile. Chia sẻ dữ liệu 929 sàn giao dịch thương mại điện tử, 284 ứng dụng bán hàng trên mạng và 144 triệu tài khoản thanh toán tại 96 ngân hàng thương mại).

Thứ năm, hạ tầng số được quan tâm đầu tư và đạt một số kết quả tích cực, nhất là Trung tâm dữ liệu quốc gia đang được tích cực triển khai.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng trân trọng biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được nêu trên của các bộ, ngành, địa phương trong tháo gỡ các "điểm nghẽn" đối với Đề án 06 và thực hiện Chỉ thị số 18 để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số quốc gia.

Ngoài ra, thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh một số vấn đề còn chậm như tiến độ xây dựng thể chế, chính sách về chuyển đổi số; công tác rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính; thế chế, chính sách về thương mại điện tử… Bên cạnh đó phát triển hạ tầng số còn nhiều bất cập; công tác an ninh mạng, an toàn thông tin nhiều nơi còn chưa được quan tâm đúng mức, tình trạng tấn công mạng gia tăng, xảy ra lộ lọt thông tin dữ liệu công dân…

Từ những bài học kinh nghiệm rút ra từ hội nghị sơ kết, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu Thủ tướng các cơ quan, bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, phát huy tinh thần “nói là làm, đã cam kết là thực hiện”, “đã làm, thực hiện là phải có hiệu quả cân đong, đo đếm được”. “Chúng ta chỉ có bàn làm, không có bàn lùi”, đồng chí Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra 5 nhiệm vụ cụ thể để xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc đang gặp phải, mang lại tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, cần khẩn trương hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển dữ liệu về dân cư, kết nối chia sẻ dữ liệu nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung; các bộ, ngành, địa phương không trông chờ, ỷ lại, cần tích cực chủ động, sáng tạo theo điều kiện, thẩm quyền cả về nhân lực, nguồn lực trong triển khai chuyển đổi số nói chung.

Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân; bảo đảm các điều kiện cần thiết để từ ngày 1-7-2024 chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, thực hiện đồng bộ các giải pháp về hóa đơn điện tử, nhất là trong quản lý thương mại điện tử. “Các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn rà soát, khắc phục hiệu quả các nhóm vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm, có lộ trình thực hiện bảo đảm tính nghiêm minh”, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Minh Hà

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Ngày 13/6, hơn 40.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh cao nhất từ trước đến nay.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Ngày 11/6, ông Lê Đức Giang Phó Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 8245/UBND-NN về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý thực phẩm và thú y Đan Mạch đã thu hồi ba loại mì ăn liền “siêu cay” nổi tiếng của Hàn Quốc với lý do hàm lượng capsaicin trong chúng có thể dẫn đến ngộ độc cấp tính, đặc biệt là ở trẻ em.
Tin tức 20 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 13/6, tại Phiên họp 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã trình dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) trong 6 tháng cuối năm 2024 và nhận được sự đồng thuận cao.
Tin tức 21 giờ trước
(SHTT) - Hội Người cao tuổi (NCT) xã Quảng Yên (Quảng Xương, Thanh Hóa) đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực trong cán bộ, hội viên. Từ đó, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và XDNTM ở địa phương.