Giấc mơ sữa Việt Nam

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có lợi nhuận thấp hơn cùng kỳ năm ngoái

(SHTT) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN có lợi nhuận 10 tháng đầu năm sau thuế là 18.000 tỷ đồng. Tuy lợi nhuận này đã vượt 11% kế hoạch năm nhưng lại thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, 30.700 tỷ.

Vừa qua, tình hình sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN đã được công bố.

Theo đó, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị vượt 5% kế hoạch 10 tháng và bằng 84% kế hoạch năm, đạt 367.000 tỷ đồng. Trong số đó tổng doanh thu hợp nhất vượt 10% kế hoạch 10 tháng và bằng 90% kế hoạch năm, đạt 189.000 tỷ đồng. Tập đoàn đã nộp ngân sách nhà nước 10 tháng đầu là 72.000 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm và vượt 6% kế hoạch 10 tháng. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt 11% kế hoạch năm, đạt 18.000 tỷ đồng.

Mặc dù vượt kế hoạch nhưng lợi nhuận của Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN vẫn giảm đáng kể so với các năm trước. Nếu như năm 2013 và 2014, lợi nhuận của tập đoàn này đều vượt 42.000 tỷ đồng thì đến năm 2015, lãi sau thuế của PVN cũng đã đạt trên 30.000 tỷ.

tap doan dau khi viet nam pvn

 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN có lợi nhuận thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: PVN

Trong báo cáo cũng đã thông tin về chi tiêu sản xuất. Cụ thể, Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 10 triệu tấn dầu quy đổi, tức là bằng 55,6% kế hoạch năm. Còn về tổng sản lượng khai thác quy dầu 10 tháng thì vượt 9,8% kế hoạch 10 tháng, tức bằng 91,3% kế hoạch năm, đạt 23,41 triệu tấn. Trong số trên, sản lượng khai thác khí 10 tháng đạt 8,95 tỷ m3 còn sản lượng khai thác dầu 10 tháng đạt 14,46 triệu tấn.

Các sản phẩm khác của PVN cũng có kết quả sản xuất vượt kế hoạch đề ra như sản xuất đạm vượt 3% kế hoạch, đạt 1,34 triệu tấn, sản xuất điện vượt 4% kế hoạch 10 tháng, đạt 17,66 tỷ kWh, sản xuất xăng dầu toàn tập đoàn vượt 15,3% so với kế hoạch 10 tháng, đạt 5,62 triệu tấn.

PV