Tập đoàn AIC - các bài viết về Tập đoàn AIC, tin tức Tập đoàn AIC

  • TS-Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn: Mở cánh cửa Quốc gia thông minh

    TS-Viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn: Mở cánh cửa Quốc gia thông minh

    Thương hiệu

    (SHTT) - Nữ Viện sỹ, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giáo đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC Group) vừa giành được giải thưởng 'Ý tưởng và Mô hình Quốc gia Thông minh xuất sắc nhất' tại lễ trao giải Cuộc thi toàn cầu về ý tưởng và mô hình quốc gia thông minh ở Anh.